Dịch Vụ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÂN ĐIỆN TỬ

  • Thiết kế.
  • Sửa chữa
  • Sửa chữa nhanh, lưu động theo yêu cầu
  • Bảo hành miễn phí
  • Bảo hành lưu động có điều kiện
  • Bảo dưỡng định kỳ lưu động theo yêu cầu
  • Hướng dẫn kỹ thuật miễn phí
  • Nhận hiệu chỉnh và kiểm định thiết bị đo lường

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ:

THIẾT KẾ:  Nhận thiết kế các phần mềm quản lý cân ô tô, quả lý kho, lưu trữ dữ liệu-mã hàng.. theo yêu cầu riêng. Nhận thiết kế cân hệ thống, cân kiểm tra trọng lượng, cân phối liệu, cân điện tử các loại… theo yêu cầu riêng.

DỊCH VỤ SỬA CHỮA: Nhận thiết bị, kiểm tra, báo lỗi và giá sửa chữa chậm nhất là 24 giờ Hoàn tất sửa chữa và thông báo giao hàng sau khi nhận sự đồng ý của khách chậm nhất là 48 giờ.

SỬA CHỮA NHANH, LƯU ĐỘNG THEO YÊU CẦU:  Có mặt tại hiện tại nơi đặt thiết bị cần sửa trong 24 giờ. Nếu nơi đặt thiết bị cách các trụ sở, văn phòng dưới 200km. Ngoài trừ nhận thông tin vào ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ lể. Có mặt tại hiện tại nơi đặt thiết bị cần sửa trong 36 giờ. Nếu nơi đặt thiết bị cách các trụ sở, văn phòng trên 200km.Ngoài trừ nhận thông tin vào ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ lễ.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH: Mọi thiết bị được bảo hành miễn phí nếu còn thẻ bảo hành và không phạm các điều khoản giới hạn bảo hành. Nếu không có những lỗi đặc biệt sẽ giao lại cho quý khách hàng chậm nhất là 48 giờ. Bảo hành tận nơi đặt thiết bị theo yêu cầu của khách hàng: có tính phí vận chuyển dụng cụ và nhân viên cùng những chi phí hỗ trợ. Bảo hành tận nơi có theo hợp đồng khi mua hàng: hoàn toàn miễn phí .

DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT: Hướng dẫn và bảo dưỡng miễn phí cho mọi thiết bị theo yêu cầu của khách hàng ngay sau khi nhận thông tin của quý khách hàng. Ngoài trừ ngoài giờ hành chính, quý khách có thể gọi Hotline, chúng tôi vẫn sẵn sàng tư vấn nếu có thể.

NHẬN HIỆU CHỈNH VÀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG: Nhận hiệu chỉnh và kiểm định các thiết bị tại các trung tâm, chi cục TC-ĐL-CL với thời gian sớm nhất.